HISTORIE VINAŘSTVÍ A PŮVOD NAŠICH VÍN.

Vážení příznivci dobrého vína, vinařské město Valtice - hlavní město vína, se nachází v samém jižním cípu vinařských oblastí jižní Moravy.  Do tajů výroby vína a práce ve vinohradě jsem pronikal již od dětství, kdy naše rodina vyráběla víno pouze pro své potřeby.  Vinařství fungovalo jako koníček a vedlejší zdroj příjmů. Naše vína vznikala v Mysliveckém sklepě ve Valticích. Od osmdesátých let již veškerá výroba vína a péče o vinohrad přešla na mě. Prostory Mysliveckého sklepa nebyly pro výrobu vína ideální, proto jsem zakoupil sklep na ulici Hradební. Jedalo se historický prostor v těsném sousedství bývalého kláštera Františkánů, který dříve sloužil jako městská ledovna. Ledový sklep  sloužil jako zásobárna ledu pro hostince města Valtice na ochlazení pěnivého moku. Rozvoj elektřiny a chladírenství však ukončil jeho úlohu. V letech 1980 – 83 byl úplně celý zasypán. Dnes opět slouží. Ne již k uchovávání ledu, ale k tvorbě přenáramně dobrého a kvalitního vína. První vína v tomto sklepě vznikla v roce 1986. Vinařství se opravdu začalo rozvíjet až po roce 1991, kdy jsem se vinařství začal věnovat profesionálně, nicméně nejdříve šlo o produkci sudového vína a s postupným pořizováním nové a moderní vinařské technologie se měnil i sortiment vyráběných vín směrem k přívlastkovým lahvoým vínům. První vína byla vyráběna převážne z nakoupených hroznů vyprodukovaných ve vinařské obci Sedlec. Ovšem pro výrobu těch nejlepších vín se vinař neobejde bez vlastních hroznů, proto má naše rodinné vinařství  4 hektary ve Valticích, viniční trať Pod Reistnou.

V současné době 95% naší produkce tvoří lahvová vína v nejvyšší možné kvalitě. 

Od roku 2008 se zabýváme chovem včel a produkcí květového medu.

 

ODKUD POCHÁZEJÍ NAŠE VÍNA

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

30 obcí, 2659 pěstitelů, 4705 ha vinic

Mikulovský region zabírá Mikulovskou pahorkatinu s vápenitými půdami v okolí Pálavy a Valtickou pahorkatinu s mohutnými návějemi spraší a pískovou plošinu Bořího lesa. Podnebí tu je velmi teplé a suché. K největším vinařským obcím patří Valtice, Sedlec u Mikulova. Bílé odrůdy tu jsou vysázeny na podstatně větší ploše vinic (3502 ha) a výrazně tu převažuje Ryzlink vlašský K němu se druží tradičně Veltlínské zelené. Vína obou odrůd se tu vždy užívala jako základní surovina pro výrobu  vín. V dalším pořadí jsou Ryzlink rýnský, Muller Thurgau a Sauvignon. Burgundské odrůdy Chardonnay a Rulandské šedé tu dávají výrazná vína. Z modrých odrůd tu jsou nejvíce zastoupeny Svatovavřinecké, Frankovka a Zweigeltrebe. V poslední době se zkouší ve větší míře Cabermet Sauvignon a Merlot. Ve Valticích, hlavním městě vína, sídlí několik vinařských organizací - Národní vinařské centrum s Národním salonem vín,  Střední vinařská škola. Mezi Valticemi a Lednicí se rozprostírá Lednicko-Valtický areál, památka světového kulturního dědictví UNESCO.

Hrozny pěstujeme ve Valticích:

        Viniční trať            Pod Reistnou    3,9 ha                    

 Pálava,  Sauvignon, Sylvánské zelené, Hibernal,  Merlot,  Cabernet Sauvignon, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Tramín červený, Sylvánské zelené, Chardonnay, Neuburské, Muškát žlutý, 

Cabernet blanc, Souvigner gris, Solaris, Muskaris, Helios, Johaniter, Savilon, Vesna, Cabernet Cortis, Monarch.

 

JAK PĚSTUJEME HROZNY

Integrovaná produkce - CO TO JE?

 

 • Celosvětově nejvýznamnější směr ekologického zemědělství.
 • Moderní přísně ekologicky orientovaný vinohradnický systém zaměřený na produkci hroznů a vín špičkové kvality cestou přátelskou vůči životnímu prostředí.
 • Všechny technologické postupy používané ve vinicích i při výrobě vína musí odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím.
 • Základní snahou je minimalizace, resp. úplné vyloučení použití hnojiv a chemických pesticidů a minimalizace použití fosilní energie.
 • Integrovaná produkce je syntézou tisíciletých vinařských tradic a moderní technologie trvale udržitelného rozvoje.
 • Dodržování stanovených kriterií je průběžně kontrolováno skupinami předních moravských vinařských odborníků.

Vybrané podmínky pro vinici:

 

 • zatravnění minimálně každého druhého meziřadí speciální směsí rostlin napomáhá: tvorbě biomasy, pokrytí půdy při nízké spotřebě vody, omezení zatížení pojezdem techniky, zásobování révy dusíkem, dotace energie ve formě kořenových exudátů, lepší zasakování vody z přívalových srážek, několikanásobné zvýšení množství žížal, poskytování pylu a nektaru nejen pro naše včely. 
 • hnojení na základě rozborů půdy, doporučené dávky nesmějí být překročeny
 • je zakázáno v meziřadí používat k ničení plevelů herbicidy
 • při hnojení dusíkem nepřekročit dávku 50kg čistých živin na hektar
 • je omezen počet ošetření proti houbovým chorobám vzhledem k ekologickým rizikům; je omezeno použití měďnatých postřiků - maximálně 2kg čisté mědi na hektar,u živočišných škůdců preferovat biologické způsoby ochrany (zatravnění jako způsob dosažení biologické rovnováhy, omezení výskytu škůdců nasazením dravých roztočů.