NÁŠ PŘÍBĚH

Naše vinařství najdete ve vinařském městě Valtice, hlavním městě vína, které se nachází v samém jižním cípu vinařských oblastí jižní Moravy.  Do tajů výroby vína a práce ve vinohradě jsem pronikal již od dětství, kdy naše rodina vyráběla víno pouze pro své potřeby.  Vinařství fungovalo jako koníček a vedlejší zdroj příjmů. Naše první vína vznikala v Mysliveckém sklepě ve Valticích. Od osmdesátých let již veškerá výroba vína a péče o vinohrad přešla na mě. Prostory Mysliveckého sklepa nebyly pro výrobu vína ideální, proto jsem zakoupil sklep na ulici Hradební. Jednalo se historický prostor v těsném sousedství bývalého kláštera Františkánů. Tento sklep dříve sloužil jako městská ledovna - zásobárna ledu pro hostince města Valtice. Rozvoj elektřiny a chladírenství však ukončil jeho úlohu. V letech 1980 – 83 byl úplně celý zasypán. Dnes opět slouží k výrobě kvalitního vína. První vína tady vznikla v roce 1986. Vinařství se opravdu začalo rozvíjet až po roce 1991, kdy jsem se vinařství začal věnovat profesionálně, nicméně nejdříve šlo o produkci sudového vína a s postupným pořizováním nové a moderní vinařské technologie se měnil i sortiment vyráběných vín směrem k přívlastkovým vínům.  VÍNO SE DĚLÁ NA VINICI, proto jsme vysadili vlastní vinici ve viniční trati „Pod Reistnou“ na ploše 3,8 ha. Od roku 2008 se zabýváme chovem včel a produkcí květového medu a medoviny.

ODKUD POCHÁZEJÍ NAŠE VÍNA

Všechna naše vína jsme vlastnoručně vypěstovali ve Valticích, ve viniční trati "Pod Reistnou"

První zmínky o vinohradnictví z okolí Pálavy, pochází z dob římské kolonizace, kdy zde římští legionáři zakládají první vinice na našem území, a to na úpatí Pálavských vrchů. Následný rozvoj je spojen s církví a rodovými sídly v Mikulově a Valticích. Zejména s rodem Lichtenštejnů. Rozvoj v 19. století byl podpořen roku 1873 založením Střední vinařské školy a následnou obnovou viničních tratí. Na vápenitých půdách, střídajících se s vápenitými jíly a písky, se daří zejména bílým odrůdám, které překvapují svou vyzrálostí, mineralitou a nezaměnitelným projevem. Proto i u nás najdete z 90% bílá vína.


                JAK PĚSTUJEME HROZNY

Integrovaná produkce - Celosvětově nejvýznamnější směr ekologického zemědělství.

  • Moderní přísně ekologicky orientovaný vinohradnický systém zaměřený na produkci hroznů a vín špičkové kvality cestou přátelskou vůči životnímu prostředí.
  • Všechny technologické postupy používané ve vinicích i při výrobě vína musí odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím.
  • Základní snahou je  úplné vyloučení použití hnojiv a chemických pesticidů a minimalizace použití fosilní energie.
  • Integrovaná produkce je syntézou tisíciletých vinařských tradic a moderní technologie trvale udržitelného rozvoje.
  • Dodržování stanovených kriterií je průběžně kontrolováno skupinami předních moravských vinařských odborníků.

Vybrané podmínky pro vinici:

  • zatravnění minimálně každého druhého meziřadí speciální směsí rostlin napomáhá tvorbě biomasy, pokrytí půdy při nízké spotřebě vody, omezení zatížení pojezdem techniky, zásobování révy dusíkem, dotace energie ve formě kořenových exudátů, lepší zasakování vody z přívalových srážek, několikanásobné zvýšení množství žížal, poskytování pylu a nektaru nejen pro naše včely. 
  • hnojení na základě rozborů půdy, doporučené dávky nesmějí být překročeny
  • je zakázáno v meziřadí používat k ničení plevelů herbicidy
  • při hnojení dusíkem nepřekročit dávku 50kg čistých živin na hektar
  • je omezen počet ošetření proti houbovým chorobám vzhledem k ekologickým rizikům; je omezeno použití měďnatých postřiků - maximálně 2kg čisté mědi na hektar,u hubení živočišných škůdců používat pouze biologické způsoby ochrany (zatravnění jako způsob dosažení biologické rovnováhy, omezení výskytu škůdců nasazením dravých roztočů).