Víno jako daňově uznatelný náklad. 

Snižte si daňový základ nákupem kvalitního vína! Udělejte radost sobě i ostatním!

Mnoho podnikatelů a manažerů netuší, že víno lze zcela legálně zahrnout do daňových nákladů.  Ptáte se jak je to možné?

Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:  láhev "tichého" vína (tj. sekty a perlivá vína jsou z tohoto vyloučena), kterou použijete k propagaci vaší firmy musí být označena názvem firmy nebo ochrannou známkou případně názvem propagovaného zboží či služby, by neměla přesahovat cenu 500 Kč (jsteli plátci daně z přidané hodnoty, jedná ce o cenu bez DPH). Do této ceny se započítává nejen cena vína, ale i ostatní náklady spojené s pořízením reklamního předmětu jako je např. tisk etikety, obal, doprava apod..

Pro úplnost uvádíme konkrétní znění zákona:

Zákon o DPH: §13 odst.8

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

a) ...

b) ...

c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

 Zákon o dani z příjmu: §25 odst.1písm.t)

Daňově neuznatelné výdaje jsou

 výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

 

Vámi vybraná vína z našeho vinařství opatříme etiketou s Vaším logem, textem či jiným grafickým návrhem. Získáte tak vlastní kolekci vín, která bude luxusním dárkem pro Vaše partnery, zaměstnance, ale i pro Vaše nejbližší.

 

Tuto službu je nutné vždy prokonzultovat telefonickky nebo emailem: vinarstvi.zapletal@seznam.cz

                                                                            tel: +420 603497426